Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat:

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. Daarin kunt u zien wat de verschillende keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Wat moet u doen?

Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan. 3 maanden voor de pensioendatum ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per jaar en per maand.
Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.

Wat kunt u doen?

Voordat u besluit om gebruik te maken van de keuzemogelijkheden, is het verstandig om eerst te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 503,24 (2021) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.