Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het relevant waarom u minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Onbetaald verlof

U neemt onbetaald verlof op. Hieronder vallen onder meer ouderschapsverlof, zorg- en adoptieverlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner.

Tijdens uw onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op.
Het partnerpensioen en wezenpensioen blijven wel verzekerd tijdens uw verlof.

Wilt u toch pensioen opbouwen tijdens uw verlof?

Dan kunt u de opbouw van ouderdomspensioen vrijwillig voort te zetten. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

4. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen, en
  3. wezenpensioen.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken.

5. In deeltijd werken of demotie vanaf uw 58ste

Aanvaardt u binnen een periode van 10 jaar vóór de pensioenrichtdatum een deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde functie (demotie)? Dan kunt u toch pensioen blijven opbouwen over het salaris dat u had vóór ingang van de deeltijdfunctie of de demotie. Uw pensioen valt daardoor niet lager uit.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u binnen een periode van 10 jaar vóór de pensioenrichtdatum gebruik wilt maken van een van deze opties.

6. Met deelpensioen

Ga naar de pagina Met deelpensioen voor meer informatie.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar de online omgeving Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.