Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Pensioenfonds Banden en Wielen. U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons.

Wat is er geregeld?

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in onze bedrijfstak hebben een pensioenregeling afgesproken. Ons fonds voert de pensioenregeling uit. Dit is er geregeld:

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een samenvatting van de pensioenregeling.

Daarnaast krijgt u toegang tot Mijn Pensioencijfers. In Mijn Pensioencijfers ziet uw persoonlijke pensioenbedragen en persoonlijke documenten. In Mijn Pensioencijfers vindt u ook de Pensioenplanner en de Pensioenschets.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons en gaat pensioenpremie betalen. Uw werkgever houdt de pensioenpremie elke maand in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Hebt u een partner en woont u samen? En/of woont u in het buitenland? Dan kunt u uw partner aanmelden bij ons pensioenfonds. Als u in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontvangen wij automatisch de informatie over uw partner via de gemeente.

U kunt pensioen van uw vorige pensioenfonds meenemen

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1) Uw pensioen is hoger dan € 2 en lager dan € 520,35 (2022)

Het kan zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen is hoger dan € 520,35 (2022)

U moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om het pensioen mee te nemen of niet. De Pensioenvergelijker kan u daarbij helpen. Met de Pensioenvergelijker kunt u de oude pensioenregeling en die van ons pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over uw oude pensioenregeling in (de kolom over onze pensioenregeling is al ingevuld). Ga na wat u belangrijk vindt en neem op basis daarvan een besluit.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen van uw vorige pensioenfonds mee te nemen? Maar twijfelt u en wilt u een concreet overzicht? Vraag dan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent vrijblijvend een waardeoverdracht aan bij ons fonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Daarna ontvangt u van ons een offerte. Daarin leest u hoeveel pensioenkapitaal er verhuist van het ene naar het ander fonds en wat u ervoor terugkrijgt bij ons fonds. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Wanneer is waardeoverdracht niet mogelijk?

Als de financiële positie van één of beide pensioenfondsen niet goed genoeg is, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. U kunt dan toch een aanvraag indienen. Deze wordt automatisch in behandeling genomen zodra de financiële positie weer goed genoeg is.

Helaas is dat op dit moment het geval. Onze financiële positie is niet goed genoeg om mee te mogen werken aan uw verzoek. Onze beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Wilt u uw pensioen meenemen? Dan kunt u gewoon uw aanvraag indienen. Het duurt alleen langer voordat we het kunnen uitvoeren. Hebt u al een verzoek ingediend? Dan hoeft u nu niets te doen.

Uit welke stappen bestaat een waardeoverdracht?

Soms duurt het even voordat een waardeoverdracht is afgerond. Want het vraagt zorgvuldigheid en we doorlopen maar liefst 6 stappen, die elk een maximale termijn kennen. Is ons fonds het nieuwe pensioenfonds waar je de waarde van het pensioen naar wilt laten overdragen? Houd dan rekening met de volgende stappen.