Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Voortaan krijgt u elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.) per post. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is er elk jaar voor u een actueel pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd. Wilt u gebruikmaken van de keuzemogelijkheid ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Neem dan contact met ons op.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder.. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 503,24 (2021) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Als het dan niet gelukt is om het pensioen automatisch over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar, sturen wij u een brief om het pensioen in één keer uit te betalen. U kunt dan zelf beslissen of u daarmee akkoord gaat.

Uitzondering: is uw pensioen € 2,- of minder?

 Als u stopt met werken en u hebt € 2,- of minder bruto per jaar opgebouwd, komt dit pensioen te vervallen.

Vrijwillig voortzetten pensioenopbouw

Als u stopt met werken, kunt u ervoor kiezen om de pensioenopbouw bij ons fonds vrijwillig voort te zetten. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt zelf de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.

Ontvangt u na uitdiensttreding een periodieke uitkering uit een regeling die is getroffen tussen één of meer werkgevers en één of meer werknemers? Dan is vrijwillige voortzetting mogelijk zolang die periodieke uitkering voortduurt. De termijn van 3 jaar mag daarbij overschreden worden.

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op binnen 9 maanden nadat u uit dienst bent gegaan.