Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Het pensioenfonds voert uw pensioenregeling uit en legt de afspraken uit de regeling vast in een pensioenreglement. In dit reglement vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw eventuele partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken, en
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt.

Als deelnemer aan ons pensioenfonds valt u onder de pensioenregeling. Daarnaast komt u wellicht in aanmerking voor de overgangsregeling 55-.