Wat is er geregeld?

Overgangsregeling 55-

Voor wie?

De Overgangsregeling 55- geldt voor alle deelnemers die:

  • op 31 december 2000 bij een werkgever werkten die was aangesloten bij de VUT-stichting
  • van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer waren aan onze prepensioenregeling, én
  • van 1 januari 2006 tot de pensioendatum onafgebroken deelnemer waren aan onze pensioenregeling.

Wat houdt deze regeling in?

Met de overgangsregeling komt u in aanmerking voor extra ouderdoms- en partnerpensioen. Daarnaast bouwt u extra ouderdomspensioen op in de huidige pensioenregeling en wordt uw opgebouwde prepensioen omgezet in ouderdomspensioen. Dankzij de overgangsregeling kunt u vanaf uw 62ste met pensioen gaan.

Maximum extra ouderdomspensioen

Het extra ouderdomspensioen uit de overgangsregeling is een voorwaardelijk recht. Het mag samen met het opgebouwde prepensioen en het extra nog op te bouwen pensioen niet hoger zijn dan een bepaald percentage van het salaris. De onderstaande tabel laat zien voor welke leeftijdsgroep welk percentage geldt.

Leeftijd op 1 januari 2001

Het extra ouderdomspensioen uit de overgangsregeling mag samen met het opgebouwde prepensioen en het extra nog op te bouwen pensioen niet hoger zijn dan dit percentage van het salaris:

45 jaar of ouder, maar niet ouder dan 50 jaar 70%
40 jaar of ouder, maar niet ouder dan 45 jaar 65%
21 jaar of ouder, maar niet ouder dan 40 jaar 60%

Volledige regeling

Wilt u precies weten wat de Overgangsregeling 55- inhoudt? Lees dan bijlage 1 in het pensioenreglement.