Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars, en
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf spaart voor extra pensioen.

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat u via uw werkgever bij ons opbouwt. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt worden, of
 • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een pensioen van dit fonds en/of deze verzekeraar.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen, of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of verzekeraar.

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.