Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Wanneer u stopt met werken en met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. U krijgt het ouderdomspensioen zolang u leeft.

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan bouwt u nog geen ouderdomspensioen op bij ons pensioenfonds. Uw werkgever meldt u wel aan bij ons. Als u overlijdt, is er een partner- en wezenpensioen geregeld voor uw eventuele nabestaanden.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
  Bijzonder partnerpensioen