Nieuw pensioenstelsel

Er komen nieuwe regels voor het pensioen in Nederland. Uiterlijk 1 januari 2028 gaan ze in. 

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten hun pensioenregeling aanpassen en volgens de nieuwe regels gaan werken.

Op dit moment werkt de overheid aan de nieuwe wet. Waarschijnlijk is de wet 1 juli 2023 klaar. Wij bereiden ons achter de schermen al voor op de nieuwe regels. We houden u graag op de hoogte. Op deze informatiepagina leest u altijd het laatste nieuws.

Veel is nog onduidelijk. Maar we vertellen u graag wat we wel al weten.

Waarom komen er nieuwe regels?

De regels die er nu zijn, passen niet meer goed bij deze tijd. De economie, de arbeidsmarkt en in de samenleving zijn de afgelopen jaren veel veranderd. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen, de arbeidsmarkt verandert en mensen wisselen vaker van baan. Tijd voor een nieuw stelsel dus!

Bekijk ook het filmpje van de rijksoverheid: Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?

Wat blijft hetzelfde?

Het nieuwe pensioenstelsel betekent niet dat alles gaat veranderen. De sterke punten uit het huidige stelsel blijven:

  • Pensioen blijft één van de arbeidsvoorwaarden in het contract met uw werkgever.
  • U blijft samen met uw werkgever geld opzij zetten voor later. U betaalt uw deel automatisch via uw salaris.
  • Als u met pensioen gaat, krijgt u pensioen zo lang u leeft.

Wat verandert er?

Op de korte termijn verandert de pensioenregeling van Banden en Wielen niet door de nieuwe regels. Eerst moet er een nieuwe wet komen. Daar moeten De Eerste en Tweede kamer dan mee instemmen. Daarna kunnen de vakbonden en de werkgeversorganisaties aan de slag om een nieuwe pensioenregeling voor het fonds te ontwikkelen. Als dat zover is, moet het pensioenfonds de administratiesystemen aan passen. Alles moet uiterlijk op 1 januari 2028 klaar zijn.

Op de langere termijn (uiterlijk 1 januari 2028) verandert er dus wel wat.
Wat we wel al weten, is dit:

  • Pensioen gaat meebewegen met de economie
    Gaat het goed met de economie? Dan gaat uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder goed? Dan gaat uw pensioen ook eerder omlaag. Het pensioen gaat dus meebewegen met de economie.
  • Pensioen wordt transparanter en persoonlijker
    U kunt straks beter zien wat er met uw pensioen gebeurt. Hoeveel leggen u en uw werkgever in? Hoeveel vermogen bouwt u daarmee op? En hoeveel pensioen kunt u daar straks voor verwachten?

Als de nieuwe regels klaar zijn, kunnen we u meer vertellen over de details.
Bekijk ook het filmpje van de rijksoverheid: Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

Hoe ziet het tijdspad eruit?

Alle pensioenfondsen in Nederland krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om volgens de nieuwe regels te gaan werken. Het mag ook eerder. Eerst moeten alle regels definitief bekend zijn. Daarna kunnen pensioenfondsen kijken hoe ze de pensioenregeling gaan aanpassen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) in onze branche moeten keuzes maken over de nieuwe pensioenregeling voor ons fonds. Hoewel nog lang niet alle regels bekend zijn, zijn de werkgeversorganisatie en vakbonden (sociale partners) al volop met elkaar in gesprek. Ze maken een planning en bereiden een soepele overgang voor.

Op dit moment ziet de route er als volgt uit:

Kans op pensioenverlaging door uitstel Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten heeft de invoering van de Wet toekomst pensioenen met 6 maanden uitgesteld. De ingangsdatum is nu 1 juli 2023. De wet is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. De Kamerleden stellen enorm veel vragen. Dat was voor de minister reden om de ingangsdatum uit te stellen.

Na behandeling in de Tweede Kamer moet immers ook de Eerste Kamer zich nog buigen over de nieuwe wet. Het risico op pensioenverlaging voor ons fonds wordt hierdoor groter. De minister heeft de tijdelijke vrijstellingsregeling namelijk niet verlengd. Dit betekent dat de regels voor het verhogen en verlagen van de pensioenen weer strenger zijn geworden.

De afgelopen 2 jaar maakten wij gebruik van deze tijdelijke vrijstellingsregeling om pensioenverlaging voor u te voorkomen. In de tijdelijke vrijstellingsregeling zijn de regels voor pensioenverlaging soepeler. Deze tijdelijke vrijstellingsregeling is ooit bedacht omdat we aan de vooravond staan van een nieuw pensioenstelsel. In het nieuwe stelsel worden de regels heel anders.

De minister wilde aanvankelijk niet dat pensioenfondsen de pensioenen nog moesten verlagen, terwijl dat in het nieuwe stelsel niet meer nodig is. Daarom is de tijdelijke vrijstellingsregeling in het leven geroepen. Het uitstel van de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023 betekent echter niet dat de minister de tijdelijke vrijstellingsregeling ook verlengd.

Daarom schreven wij de minister in november een brief waarin we vroegen om een verlenging van de soepele regels. Wij zijn niet het enige fonds dat bij de minister heeft aangeklopt. Andere pensioenfondsen die het risico lopen dat ze de pensioenen moeten verlagen hebben dat ook gedaan. Daarnaast stuurden we op 1 december 2022 samen met een aantal andere pensioenfondsen een persbericht naar diverse media. Samen leggen we in dat persbericht uit waarom we vinden dat de minister moet ingrijpen. We hopen dat de minister naar ons luistert. Als ze dat niet doet, zullen we de pensioenen in 2023 moeten verlagen. Dit besluit nemen we uiterlijk op 31 maart 2023.