Specificatie

De specificatie sturen wij vanwege veiligheidsoverwegingen (AVG) niet met de factuur mee. De factuur en de bijbehorende specificaties staan op het werkgeversportaal. Op de specificatie ziet u voor welke werknemer wij pensioenpremie hebben berekend en over welke periode. Ook de correcties over voorgaande loonperioden zijn hierop inzichtelijk. Verder staat er een cumulatief overzicht van het vorige en lopende premiejaar op.

Inloggen werkgeversportaal

De specificaties van de facturen na 1 januari 2023 staan op het werkgeversportaal.
Het is belangrijk dat u de facturen goed controleert met behulp van de specificaties bij "Uw Documenten". Zo kunt u direct eventuele wijzigingen via UPA doorgeven.

 

Wat staat er op de specificatie?

  1. Tabblad Premie

    Hier ziet u voor welke werknemer en over welk loon er premie is berekend over de afgelopen periode.

  2. Tabblad Cumulatief
    Hier ziet u de cumulatieve lonen en premies van het voorgaande en huidige jaar tot heden.

  3. Tabblad Correcties
    Hier ziet u een uitsplitsing van de correcties van voorgaande perioden.