U hebt geen personeel

Wij zijn wettelijk verplicht jaarlijks te controleren of u premieplichtig personeel in dienst heeft. Vult u hiervoor het formulier Geen personeel meer in.

Het wil niet zeggen dat uw bedrijf uitgeschreven wordt bij het fonds als er geen personeel meer in dienst is. Uw registratie loopt gewoon door. Dat is wel zo gemakkelijk als u weer personeel in dienst neemt. U kunt dan hun loon- en dienstverbandgegevens bij ons aanleveren. Dat gaat heel makkelijk via UPA.

Wij wijzen u erop dat de deelneming in de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen en
de deelname aan Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche (FCBBB) voor de
werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn, door de Minister van Sociale Zaken verplicht is gesteld.
Voor ondernemingen die actief zijn in deze bedrijfstak geldt derhalve een wettelijke verplichting tot deelname aan Pensioenfonds Banden en Wielen en FCBBB.

Let op: u dient alle werknemers aan te melden, ook oproepkrachten of tijdelijke krachten.
Mocht later blijken dat niet alle werknemers zijn aangemeld dan kan het fonds u persoonlijk aansprakelijk stellen voor het voldoen van de premie

Als uw bedrijf niet meer actief is volg dan de stappen bij  Bedrijf afmelden.

Volg onderstaande stappen

  1. Lever alle loongegevens via UPA aan
    Zorg ervoor dat er geen ontbrekende loongegevens meer zijn.

  2. Meld al uw werknemers uitdienst
    Regel dit via UPA.

  3. Vul het formulier geen personeel in
    U krijgt van ons een bevestiging van de registratie geen personeel. Verder vragen wij jaarlijks om een verklaring dat er geen personeel is.

Geen personeel