Bedrijfsgegevens wijzigen

Wijzigen bedrijfsgegevens
Door de jaren heen kan er van alles veranderen binnen uw bedrijf. Sommige veranderingen hebben gevolgen voor ons als pensioenfonds. Check daarom altijd of u iets aan ons moet doorgeven. We maken dat zo makkelijk mogelijk, maar het moet wel even gebeuren.

• NAW-gegevens/telefoonnummer: geef dit door via het werkgeversportaal. Naam en vestigingsadressen moeten overeenkomen met de Kamer van Koophandel registratie.

• Bankrekeningnummer wijziging of automatische incasso aanvragen: vul het formulier in bij Factuur en Premie.

• Wijziging rechtsvorm: volg de stappen bij Rechtsvormwijziging.

• Wijziging activiteiten: volg de stappen bij Activiteitenwijziging

Wilt u iets wijzigen over de gegevensaanlevering?
Heeft u een nieuw salarispakket of accountant? Vul het UPA registratieformulier in.
Ga naar wijzigen aanlevertermijn als u van 4 weken verloning naar maand of andersom bent gewijzigd.

Een rechtsvormwijziging geeft u als volgt door

 1. Een wijziging van rechtsvorm heeft fiscale en administratieve gevolgen.
  U meldt deze wijziging bij de Kamer van Koophandel.

 2. Meld de wijziging ook bij de belastingdienst
  Er wordt een nieuw loonheffingennummer uitgegeven.

 3. Meld de vorige onderneming af
  Kijk hiervoor bij bedrijf afmelden en volg alle stappen.

 4. Meld de nieuwe ondernemingsvorm aan
  Kijk hiervoor bij bedrijf aanmelden.

Zijn de activiteiten van uw bedrijf gewijzigd?

 1. Wijzigen bedrijfsactiviteiten
  Wanneer uw bedrijfsactiviteiten veranderen kan het zijn dat er ook wat voor het pensioen van uw medewerkers verandert. Zo moet u bijvoorbeeld even bekijken of uw nieuwe activiteiten nog onder de verplichtstelling van ons fonds vallen. Uiteraard kijken we graag even met u mee. Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist vrijwillig aangesloten blijft. Neemt u dan contact met ons op.

 2. Geen verplichtstelling meer
  Uw bedrijf wordt dan uitgeschreven bij het pensioenfonds. Ga naar bedrijf afmelden. 

 3. Twijfelt u over de verplichtstelling?
  Vul dan het aanmeldformulier in zodat wij kunnen beoordelen of de activiteiten van uw bedrijf nog onder de verplichtstelling vallen.