Uw bedrijf aanmelden bij het pensioenfonds

De pensioenregeling van ons pensioenfonds is verplicht gesteld voor ondernemingen die actief zijn in de Banden- en Wielenbranche.
Dit is bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfsactiviteiten van een onderneming bepalen of de onderneming aan deze pensioenregeling moet deelnemen. De werkingssfeer van ons pensioenfonds is omschreven in de verplichtstelling.

Deelname aan de pensioenregeling van het fonds is verplicht voor alle werknemers van een aangesloten onderneming. Dat geldt dus ook voor oproepkrachten en thuiswerkers. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken waardoor de werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling. Dat staat in de wet. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn werknemers bij ons pensioenfonds.

Indien uw onderneming reeds een eigen pensioenregeling heeft, kan uw onderneming onder voorwaarden vrijstelling krijgen. 

Volg onderstaande stappen

 1. Vul het aanmeldformulier in
  Bestanden kunt u hier gelijk aan toevoegen, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt van ons een bevestiging van de inschrijving via email.

 2. Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)
  Via UPA levert u of uw accountant direct vanuit het loonpakket de gegevens aan het pensioenfonds aan. Na de inschrijving krijgt u van ons inzendgegevens voor UPA.

 3. Toegang tot het werkgeversportaal
  U krijgt via e-Herkenning toegang tot het werkgeversportaal. Daar komen o.a. uw facturen en de specificaties te staan. 

 4. Meld uw werknemers via UPA aan
  U meld al uw werknemers binnen 1 maand na indiensttreding bij het pensioenfonds aan. Zo bouwen de werknemers direct pensioen op.

 5. Lever de loongegevens via UPA aan
  Doe dit binnen 30 dagen na afloop van het loontijdvak! 

Bedrijf aanmelden formulier

Bent u niet verplicht uw onderneming aan te sluiten?
U kunt zich dan vrijwillig aansluiten. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan een van de volgende eisen voldoen:
• De loonontwikkeling van uw werknemers gaat gelijk op met de
   loonontwikkeling binnen onze sector én uw onderneming
   neemt deel aan de sociale fondsen binnen onze branche.
• Uw onderneming vormt een groep of concern met een andere
   onderneming die al is aangesloten bij ons.
• Direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw
   onderneming een periode verplicht aangesloten bij ons.

Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij ons fonds? Neem dan contact met ons op.

Wilt u toetreden als nieuwe werkgever door een fusie?

Dan is het belangrijk om ons op tijd hierover te informeren.

Vóór de oprichting:
• de bedrijfsnaam
• de contactpersoon
• het e-mailadres
• de vermoedelijke datum van oprichting
• de lengte van een fulltime werkweek (aantal uren)
• de wijze van salarisaanlevering (ADP, RAET, AFAS of handmatig)
• en/of de organisatie een afsplitsing is van een andere
   aangesloten organisatie.

 

Na de oprichting:
• kopie van de statuten
• lijst van werknemers per datum aanvang, aangevuld met
   NAW-gegevens
• in het geval van een afsplitsing, of er nog werknemers in dienst
   blijven bij andere werkgevers en de salarisgegevens.
   Dit moet alleen als de oprichting plaatsvindt vlak voor het
   volgende boekjaar.