UPA registratieformulier

Bedrijfsgegevens
Deze vindt u op de facturen en in de inschrijfbrief
Maximaal 12 tekens
Maximaal 12 tekens
Maximaal 12 tekens
Maximaal 12 tekens
Maximaal 12 tekens
U ontvangt op dit e-mailadres de bevestiging. Het adres moet een '@' en een '.' bevatten.
Adresgegevens
Gelijk aan het adres van de Kamer van Koophandel
Gegevens inzender van UPA
Maximaal 12 tekens


Met inzender wordt bedoeld degene (organisatie) die vanuit het salarispakket inzendt. Dat kan bijvoorbeeld uzelf zijn of het accountantskantoor. Indien u zelf inzendt, volstaat het invullen van alleen het e-mailadres en het salarispakket.