Verantwoord beleggen & SFDR

Bpf Banden en Wielen streeft naar een zo goed mogelijke pensioen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat gebeurt op een verantwoorde manier, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is. Ons fonds vindt dat de wereld (en daarmee ook het pensioenfonds) gebaat is bij een samenleving waarbij met respect wordt omgegaan met mens en milieu. Ons fonds gaat ervan uit dat duurzaam beleggen op de langere termijn meer oplevert. Onze visie en uitgangspunten staan beschreven in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Duurzaamheidsrisico’s

Ons fonds houdt bij het hele beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dit zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die een negatief effect kunnen hebben op de beleggingen. Een voorbeeld is het risico dat de opwarming van de aarde met zich meebrengt. Daardoor is er vaker sprake van extreem weer. Extreem weer kan voor schade zorgen aan bezittingen van bedrijven waarin het pensioenfonds belegt.

 

 

Uitvoering

Voor de uitvoering van verantwoord beleggingsbeleid past het fonds de volgende methodes toe:

1. Integratie in het beleggingsbeleid en de beleggingsprocessen

In het beleggingsbeleid houdt ons fonds rekening met de effecten van maatschappelijk verantwoorde factoren. We verwachten ook van onze vermogensbeheerders dat hun verantwoord beleggingsbeleid goed past bij het beleid van ons fonds.

2. Uitsluiting

We beleggen niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens. Daarnaast willen we niet beleggen in ondernemingen die zich schuldig maken aan ernstige schendingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethiek.

 

 

 

3. Actief aandeelhouderschap

Ons fonds kijkt goed naar de relatie met de vermogensbeheerder. We kijken daarbij naar de thema’s: klimaatverandering, corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Via een actieve dialoog proberen wij het beleid van de vermogensbeheerder aan te passen als dat nodig is.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ons fonds toch belegd in een uitgesloten onderneming. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een onderneming pas recent een lagere score heeft gekregen op de zogenaamde Global Compact. Daarom worden de beleggingen gescreend en periodiek geëvalueerd.

4. Impact investing

Zogenaamde impact investing beleggingen zijn vaak complex, duur en hebben een lange looptijd. Daarom belegt ons fonds niet in dit soort beleggingen.

Goed om te weten

  1. Onze pensioenregeling is 'licht groen'. Dit betekent dat onze pensioenregeling een financieel product is dat duurzaamheid promoot.

  2. Bpf Banden en Wielen houdt rekening met de ongunstige effecten van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren (SFDR-Annex I). Lees hier meer.

  3. In het jaarverslag van 2023 rapporteren we voor het eerst of we voldaan hebben aan de ecologische en sociale kenmerken die we van tevoren kenbaar hebben gemaakt.

SFDR

Pensioenfondsen vallen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit is een Europese verordening die gaat over de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensectoren en is sinds 10 maart 2021 van toepassing. Van iedere financiële organisatie binnen de Europese lidstaten wordt openheid van zaken gevraagd op duurzaamheidsgebied. Zo wil men naar een groenere economie toegroeien. Voor pensioenfondsen betekent dit dat zij moeten beschrijven op welke wijze duurzaamheid wordt meegenomen in hun beleggingsbeleid en hierover rapporteren. Pensioenfondsen zijn verplicht om aanvullende informatie over duurzaamheid in het beleggingsproces verstrekken op hun website. Deze informatie is samengevoegd in dit document. We lichten toe hoe we aan de informatie over ecologische en sociale kenmerken komen en hoe we de gegevens gebruiken. Pensioenfondsen zijn verplicht om een bepaald format te gebruiken waarmee zij deelnemers informeren over hoe ze rekening houden met ecologische en sociale kenmerken, welke doelstellingen ze daaraan koppelen, en hoe ze die doelstellingen meten.
Dit document heet Precontractuele informatie ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregeling (SFDR-Annex II).