Onze missie

Ons pensioenfonds wil een optimale uitvoering geven aan de pensioenovereenkomst die de cao-partners in de Banden & Wielenbranche hebben afgesloten. De dienstverlening aan werkgevers en werknemers in deze dynamische branche staat hierbij centraal. De verplichtingen en de ambities die voortkomen uit de regeling moeten, nu en in de toekomst, waargemaakt kunnen worden.

Het fonds wil een aantrekkelijke uitvoerder zijn van een marktconforme regeling, een (kosten)efficiënte besturing en uitvoering horen daarbij.
Het fonds zet zich actief in voor het uitdragen en ondersteunen van ‘pensioenbewustzijn’ bij stakeholders in de Banden- & Wielenbranche.

Onze visie 

Om in te spelen op de trend naar verdere individualisering en maatwerk streeft ons fonds naar een moderne, eigentijdse regeling en uitvoering, waarbij de belangen van alle stakeholders worden gediend.

Het fonds ziet zichzelf als een professionele organisatie, die in staat is te anticiperen op (toekomstige) ontwikkelingen. Daardoor kan het fonds concurrerende pensioenproposities bieden, die daarmee kunnen bijdragen aan schaalvergroting.

Het fonds streeft een organisatievorm na die deze veranderingen ondersteunt. Op deze wijze wordt continuïteit geborgd.

Meer weten over de missie en visie?