Verhogen van pensioen

Pensioenfonds Banden en Wielen probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie).

Wat is toeslagverlening?
Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Dat betekent dat ook uw pensioen bij Pensioenfonds Banden en Wielen in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen met hetzelfde geld. Om dat te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van prijsontwikkelingen. Deze verhoging heet 'toeslag' of 'indexatie'. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. 

Hoogte van de toeslag

Bij het bepalen van de toeslag kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan.

Een goede beleidsdekkingsgraad is belangrijk, omdat het pensioenfonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen. Tot een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen er geen toeslagen worden toegekend. Vanaf 110% kan een (gedeeltelijke) toeslag worden toegekend. Vanaf 130% kan er ook een (gedeeltelijk) extra toeslag worden toegekend, omdat de afgelopen jaren de pensioenen niet zijn verhoogd. Dit heet ‘inhaaltoeslag’.

Overzicht van de ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen 5 jaar

 

Over het jaar Per Verhoging Prijsstijging (CPI niet afgeleid)*
2022 1 januari 2023 0,00% 16,93%
2021 1 januari 2022 0,00% 3,28%
2020 1 januari 2021 0,00% 1,12%
2019 1 januari 2020 0,00% 1,73%
2018 1 januari 2019 0,00% 1,68%

* bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Verlaging van pensioenen

De pensioenen kunnen ook verlaagd (‘gekort’) worden. Het verlagen mag alleen als uiterste noodmaatregel, als alle andere maatregelen niet voldoende geholpen hebben. De afgelopen 5 jaar is uw pensioen niet verlaagd.