Bestuur

Het bestuur van Bpf Banden en Wielen is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn zeven niet-uitvoerende en twee uitvoerende bestuursleden. De onafhankelijk voorzitter is niet-uitvoerend bestuurslid. 

De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Er zijn drie deelgebieden vastgesteld: Balansmanagement, Communicatie & Pensioen en Governance, Risk & Compliance. Ieder niet-uitvoerend bestuurslid heeft een eigen toezichtstaak op de drie deelgebieden. 

 

Leden van het bestuur

 

Jeanet Meijerink

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de gepensioneerden

"Mijn motivatie, dat bent u, onze deelnemer! Misschien ben ik wel extra gemotiveerd omdat ik als bestuurder door de gepensioneerden ben gekozen. We hebben een heel bevlogen bestuur en we hebben geen winstoogmerk. Alles is gericht op het toekomstig pensioen van onze deelnemers. Daar zetten we ons allemaal enorm voor in."

 

 

Maas Simon

Uitvoerend bestuurslid, onafhankelijk

"Pensioen is een belangrijk inkomen voor later. Ik draag graag een steentje bij aan een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers. De premie op een zorgvuldige en transparante manier beleggen is daarbij heel belangrijk."

 

 

Paul de Geus

Uitvoerend bestuurslid, onafhankelijk

"Toen ik destijds gevraagd werd om als beleggingsprofessional toe te treden tot het bestuur was ik snel enthousiast door de sterke branchegerichtheid en de ondernemende houding van het bestuur van het fonds. Ik zet mij graag in om voor het pensioen van de deelnemers te zorgen, juist in deze financieel moeilijke tijd."

 

   

 

Laura Seegers

Niet-uitvoerend bestuurslid

"Hoe meer de bedrijfstak betrokken is bij zijn eigen pensioenen, hoe liever het mij is. Ik wil graag de directie connectie zijn, in beide richtingen."

 

Richard Devue 

Niet-uitvoerend bestuurslid

"Pensioen is je inkomen als je straks gestopt bent met werken. Dat is belangrijk en ik draag graag bij aan een goed en betrouwbaar pensioen voor alle betrokkenen van het fonds. Daarbij streef ik ernaar om optimaal verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Ik zie het als mijn taak om het geluid te zijn van alle mensen met een zachte stem."

 

Sebahattin Altintas

        Niet-uitvoerend bestuurslid

"Pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde waar voldoende aandacht voor moet zijn, zeker nu met de komst van een nieuw pensioenstelsel. Dat gaat gepaard met de nodige ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en belangrijke keuzes die het pensioenfonds samen met de sociale partners moeten maken. Dat wil je zo goed mogelijk regelen, zodat de branche in zijn geheel daarop kan vertrouwen en de deelnemers optimaal kunnen profiteren."

   

Wim van den Brink

Onafhankelijk voorzitter

"Zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende organen van het fonds en sociale partners."

 

 

 

Op dit moment staan er twee vacatures open