Wat is pensioen?

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. 

Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen. De AOW is een basispensioen. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van de geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen).

Pensioen kan uit de volgende onderdelen bestaan: 

1. Pensioen van de overheid
2. Pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
3. Eigen pensioenvoorzieningen

De drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

De pensioenregeling bij ons Pensioenfonds 

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Samen met uw werkgever betaalt u maandelijks een premie voor uw pensioen. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een pensioen van ons.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement