Pensioen in het buitenland

Ook als u in het buitenland woont, betalen we uw pensioen uit.

U krijgt elk jaar een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ van ons. U bent verplicht om dit 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) in te vullen. Met dit formulier toont u  aan dat u nog in leven bent.

Een bevoegde instantie moet dit formulier voor u ondertekenen en voorzien van een stempel. Dit kan een plaatselijke notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand zijn of een medewerker van de plaatselijke gemeente van het land waar u woont.

Het formulier is belangrijk voor uw pensioenuitkering. Ons pensioenfonds zet de betaling van uw pensioen stop als wij dit formulier niet volledig ingevuld en gewaarmerkt van u retour ontvangen. Wat u precies moet doen staat in de brief bij het formulier.

Wat moet u doen?

  1. Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in dat u elk jaar in januari van ons krijgt.

  2. Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.

  3. Stuur het formulier met een officiële stempel of een verklaring van echtheid elk jaar vóór 1 april naar het pensioenfonds.

Waarom moet u dit invullen?

Als u in Nederland woont, dan ontvangt ons pensioenfonds automatisch informatie van de gemeente. Als er veranderingen zijn in uw situatie, krijgen we daarvan snel bericht. Bijvoorbeeld bij verhuizen binnen Nederland, trouwen, scheiden of overlijden.

Als u in het buitenland woont, krijgen we die informatie niet vanzelf. Deze veranderingen moet u aan ons doorgeven. Hoe eerder ons fonds op de hoogte is, des te beter. Dit geldt overigens niet alleen voor ons pensioenfonds. Ook andere instanties waar u pensioen van ontvangt, hebben deze informatie nodig. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank voor de uitkering van uw AOW-pensioen.