Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Een echtscheiding of eind van een geregistreerd partnerschap heeft gevolgen voor uw pensioen. Volgens de wet is pensioen namelijk gemeenschappelijk bezit. Daarom moet het worden verdeeld. 

 Belangrijk om te weten 

 

 • Bij een scheiding wordt het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd verdeeld. Ieder krijgt standaard de helft van het ouderdomspensioen van de ander. Dit is geregeld in de wet en heet verevening.
 • U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van uw pensioen.Die afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.
 • Uw ex-partner krijgt ook een deel van het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.
 • Uw ex-partner kan besluiten om af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maken over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen.
 • Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.
 • Als u de gewensteverdeling binnen twee jaar aan ons doorgeeft via dit  formulier,
  dan betalen wij straks  het pensioendeel van uw ex partner rechtstreeks aan hem of haar uit.
 • Wacht u langer dan 2 jaar, dan moet u het pensioen deel van uw ex-partner zelf overmaken. 
 • Als u overlijdt, vervalt het ouderdomspensioen voor uw ex partner. en wordt het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd.
 • Als uw ex partner overlijdt, dan krijgt u het deel van het ouderdomspensioen weer terug.
 • De wet maakt geen onderscheid tussen scheiden en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Wat moet u doen ?


 1. Bedenk of u het pensioen op de standaardmanier wil verdelen, dus ieder de helft, of dat u andere afspraken wilt maken.

 2. Geef binnen twee jaar na de scheiding via dit formulier  aan ons door welke verdeling u wilt. Als u geen afwijkende afspraken maakt en ieder krijgt de helft, dan geeft u dat ook via dit formulier  aan ons door. Het is belangrijk dat u het formulier binnen twee jaar aan ons toestuurt. Dan kunnen wij  vanaf de pensioendatum aan u beiden uitkeren. Doet u dat niet, dan moet u later onderling regelen dat ieder zijn deel krijgt.

 3. Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen dat stuurt u ons het dit afstandsformulier  en alle benodigde documenten toe. 

 4. Bent u in het buitenland gescheiden, stuur dan een kopie van de beëindigingsovereenkomst aan ons toe.

Vragen?

Scheiden is niet makkelijk. Bij scheiden komen veel keuzes kijken. Ook met betrekking tot uw pensioen. Heeft u algemene vragen over de pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.