Scheiden

Bij een echtscheiding wordt het ouderdomspensioen van beide partners verdeeld. Dit heet verevening. Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Dat staat in de wet. De wet maakt geen onderscheid tussen scheiden en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Uw ex-partner krijgt ook een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

U kunt samen andere afspraken maken

U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.Die afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner krijgt recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een uitkering voor uw ex-partner als u overlijdt. Woont u in Nederland, dan krijgen wij via de gemeente automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner wordt dan automatisch geregeld. Daar hoeft u niets voor te doen. Als u in het buitenland woont, krijgen we niet  door dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Geef een scheiding zelf aan ons door.


Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maken over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

 

 

Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen verdelen dat tijdens uw huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. U hebt beiden recht op de helft.

Wilt u dat ons fonds straks de uitkering aan uw ex-partner regelt? Geef de scheiding aan ons door: vul het  formulier in.  Doe dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd door ons fonds. 

Wacht u langer dan 2 jaar, dan moet uw ex-partner het  deel van het pensioen bij u opvragen. Als u met pensioen bent, dat kan dan niet meer via ons fonds.

 

 

 

Wat moet u zelf doen ?

  1. Standaardverdeling of andere afspraken voor ouderdomspensioen?
    U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via dit formulier van de overheid.

  2. Afstand van bijzonderpartnerpensioen
    Doet uw ex-partner afstand van partner het bijzonder partnerpensioen dat stuurt u ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten toe. 

  3. Woont u in het buitenland?
    Als u in het buitenland woont, moet u altijd aan ons doorgeven dat u gescheiden bent of uw geregistreerd partnerschap hebt beeindigd. U doet dat door een kopie van de beëindigingsovereenkomst aan ons toe te sturen.

Vragen?

Scheiden is niet makkelijk. Bij scheiden komen veel keuzes kijken. Ook met betrekking tot uw pensioen. Heeft u algemene vragen over de pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.