Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het relevant waarom u minder gaat werken.

1. Vakantiedagen opnemen
U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Vakantiedagen opnemen heeft geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof
U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Onbetaald verlof
Onbetaald verlof is bijvoorbeeld: ouderschapsverlof, zorg- en adoptieverlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner. Tijdens uw onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen blijven wel verzekerd tijdens uw verlof.

4. In deeltijd werken
Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken.

5. In deeltijd werken of demotie vanaf uw 58ste
Aanvaardt u binnen een periode van 10 jaar vóór de pensioenrichtdatum een deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde functie (demotie)? Dan kunt u toch pensioen blijven opbouwen over het salaris dat u had vóór ingang van de deeltijdfunctie of de demotie. Uw pensioen valt daardoor niet lager uit. Maak afspraken met uw werkgever als u binnen een periode van 10 jaar vóór de pensioenrichtdatum gebruik wilt maken van een van deze opties.

6. Met deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen is een combinatie van werken en pensioen ontvangen. U ontvangt pensioen voor het deel dat u niet meer werkt. U bouwt ook nog pensioen op voor het deel dat u wel nog werkt. Hier leest u meer over deeltijdpensioen.

Wat moet u doen?

  1. Vrijwillig pensioen opbouwen tijdens uw verlof
    U kunt de opbouw van ouderdomspensioen vrijwillig voortzetten. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

  2. Uw pensioenopbouw bekijken
    In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioen en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.