Ziek of arbeidsongeschikt

Bent u ziek of arbeidsongeschikt dan moet u minder gaan werken, of helemaal stoppen met werken. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat uw pensioenopbouw in die periode geregeld is. 

Belangrijk om te weten 

  • De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.
Langer dan twee jaar ziek
  • Het UWV beoordeelt hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. 
  • Bent u tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt verklaard en verwacht het UWV dat u nooit meer aan het werk kunt, dan krijgt u een IVA-uitkering (onderdeel van de WIA) van de overheid. U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. 
  • Bent u tussen de 35 en de 100% arbeidsongeschikt verklaard en verwacht het UWV dat u ooit weer kunt gaan werken, dan krijgt u een WGA-uitkering (onderdeel WIA) van de overheid. U blijft bij ons pensioen opbouwen over het percentage inkomen  waarvoor u arbeidsongeschikt bent geworden.
  • U betaalt hiervoor geen pensioenpremie. 

Wat moet u doen?

  1. Bent u arbeidsongeschikt verklaard, stuur ons de toekenningsbeslissing van UWV. Om uw pensioenopbouw tijdens uw arbeidsongeschiktheid door te laten lopen, hebben wij de toekenningsbeslissing binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid nodig. U kunt dit via contact uploaden.

  2. Log in op uw pensioenlijke pensioenomgeving Mijn pensioen.Hier ziet u hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat en wat er voor uw nabestaanden is geregeld.