Ziek of arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen. De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

Bent u langer dan 2 jaar ziek?
Dan kunt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. U ontvangt ouderdomspensioen van ons vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt?

  1. Stuur ons de toekenningsbeslissing van UWV
    Dan kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw. De toekenningsbeslissing moeten wij binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid ontvangen. U kunt dit via contact uploaden.

  2. Wat kunt u verder doen?
    U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan zijn 2 situaties mogelijk

U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons. U hoeft ons verder niets door te geven. Als u 68 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80%

Stelt UWV vast dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent? Of bent u volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA. Als u 68 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

U blijft pensioen bij ons opbouwen

Alleen over het deel dat u nog werkt, betaalt u pensioenpremie. De mate van pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt vastgesteld door UWV. U vindt de verschillende percentages in het pensioenreglement.

De premievrije pensioenopbouw gaat door zolang u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een WIA-uitkering. De opbouw stopt in elk geval op de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

U ontvangt ouderdomspensioen van ons vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. In Mijn Pensioen kunt u zien hoeveel pensioen er voor u is geregeld.