Einde samenwonen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, hoeft u uw ouderdomspensioen niet te verdelen. Zo staat dat in de wet. 

Belangrijk om te weten

 

  • Als uw samenwoont (met of zonder samenlevingscontract) dan heeft uw ex-partner  geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.
  • Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.
  • Uw ex-partner kan met een schriftelijke verklaring afzien van dit partnerpensioen. Na uw overlijden betalen wij uw ex-parttner dan geen pensioen.
  • U moet ons zelf infomeren dat u niet meer samenwoont. 
  • U ontvangt van ons bericht als de beëindiging van het samenwonen is verwerkt.
  • Als uw ex-partner afstand gedaan heeft van het partnerpensioen, dan bekijken wij of we kunnen instemmen met het besluit. U ontvangt hierover van ons bericht. 

Wat moet u doen?


  1. Geef aan ons door dat u niet meer samenwoont. U kunt het formulier beëindiging samenwonen gebruiken om dit aan ons  door te geven. 

  2. Heeft uw ex-partner besloten om afstand te doen van het bijzonder banbestaandenpensioen? Dan stuurt uw ex-partner het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten per e-mail of per post aan ons toe.