Einde samenwonen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, hoeft u uw ouderdomspensioen niet te verdelen. Zo staat dat in de wet. Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan met een schriftelijke verklaring afzien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

  1. Einde samenwonen doorgeven
    U kunt dit met het formulier beëindiging samenwonen aan ons doorgeven

  2. Doet uw ex partner afstand van het bijzonder partnerpensioen?
    Dan stuurt uw ex-partner het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten per e-mail of per post. 

  3. Ontvangstbevestiging 
    U ontvangt bericht als de beëindiging van het samenwonen is verwerkt. Als uw ex partner afstand gedaan heeft van het partnerpensioen, dan bekijken wij of we kunnen instemmen met het besluit. U ontvangt hierover van ons bericht.