Klachtenregeling

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Dat kan ook telefonisch. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee stelt u ons in staat de service verder te verbeteren.

Bent u niet tevreden over onze afhandeling? Lees dan verder hoe u een klacht indient.

 

U bent ontevreden

 1. U dient een klacht in
  Dat kunt u op de volgende manieren doen:
  1. Per brief naar Bpf Banden en Wielen, Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk
  2. Via het contactformulier op de website 
  3. Per mail naar deelnemersbanden@appelpensioen.nl
  4. Per telefoon via 088 119 80 25

  Legt u zo goed mogelijk uit waarover u een klacht heeft. Vermeld ook uw klantnummer en telefoonnummer. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Gebruikt u mail of het contactformulier, dan krijgt u de ontvangstbevestiging direct.

 2. U ontvangt een beslissing van ons
  Binnen 4 weken nadat u de klacht hebt ingediend, ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. Als wij meer tijd nodig hebben, informeren wij u daarover. 

 3. U kunt bezwaar maken
  Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 4 weken bezwaar indienen bij het uitvoerend bestuur. Geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U dient uw bezwaar als volgt in:
  • Per mail naar deelnemersbanden@appelpensioen.nl
  • Via het contactformulier op de website  
  • Per brief naar Bpf Banden en Wielen, t.a.v. het uitvoerend bestuur, Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk ZH 

 4. U ontvangt een reactie van het uitvoerend bestuur
  Het uitvoerend bestuur beoordeelt uw klacht. Daarbij kijken ze naar de wet- en regelgeving, de statuten en het pensioenreglement. Ze houden ook rekening met normen zoals zorgvuldigheid en redelijkheid. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd om uw klacht persoonlijk toe te lichten. Binnen 4 weken ontvangt u een brief met hun beslissing. Als zij meer tijd nodig hebben, informeren zij u daarover.

 5. U kunt terecht bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen 
  Bent u het niet eens met de uitspraak van het uitvoerend bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie. Meer informatie over dit proces leest u op geschilleninstantie pensioenfondsen

  U kunt de beslissing over uw klacht ook direct aan de burgerlijke rechter voorleggen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

  Hier vindt u onze klachtenregeling. 

Klachtenregeling

Meer informatie
Op deze pagina leest u een samenvatting van de klachtenregeling. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële klachtenregeling.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.