Andere baan

Gaat u in een andere branche werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons fonds. U leest hieronder belangrijke informatie.

Gaat u bij een andere werkgever in de banden- en wielenbranche werken? Dan verandert er niets; u blijft  pensioen opbouwen bij ons fonds.

Belangrijk om te weten

  • Als u in een andere branche gaat werken, stopt uw pensioenopbouw bij ons fonds. Het pensioen dat u hebt opgebouwd blijft van u. U krijgt van ons een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen er voor uw partner is als u overlijdt. Vindt u dat pensioen te laag, dan kunt u er op dat moment voor kiezen om het partnerpensioen te verhogen door ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.
  • Is uw pensioen in 2023 bij ons lager dan € 2,00 bruto per jaar? Dan vervalt het.
  • Als u overlijdt terwijl u niet meer in onze branche werkt, krijgt uw partner alléén het pensioen dat u tot en met de datum uit dienst hebt opgebouwd. Het pensioen uit de verzekering vervalt bij uitdiensttreding uit de branche.
  • Uw kinderen hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Uw pensioen meenemen

U mag het pensioen dat u bij ons opbouwde, meenemen naar uw nieuwe  pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

U kunt het pensioen meenemen als het hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024). Vraag dan bij via uw nieuwe werkgever waardeoverdracht aan.

Op uw persoonlijke pensioenpagina Mijn Pensioen ziet u hoe hoog uw pensioen bij ons fonds is. U kunt ook inloggen op Mijn pensioenoverzicht voor een actueel overzicht van al uw pensioenen en AOW.

Als uw pensioen bij ons fonds lager is dan € 592,51 bruto per jaar (2024), dan maken wij het automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn Pensioen. Kijk hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd.

    Is uw pensioen bij ons hoger dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

  2. Om te kunnen kiezen of u uw opgebouwde pensioen beter kunt overdragen of laten staan, kunt u de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever vergelijken. Daarvoor gebruikt u de pensioenvergelijker, een handig hulpmiddel.

  3. Kiest u voor waardeoverdracht? Vraag dan via uw nieuwe pensioenuitvoerder waardeoverdracht aan. 

Hulp nodig?

Wel of geen waardeoverdracht? Met de Pensioenvergelijker kunt u de verschillen tussen uw oude en uw nieuwe pensioenregeling goed naast elkaar zetten.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuze? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een adviseur in.