Welke keuzes kunt u nog meer maken?

U kunt keuzes maken over de hoogte van uw pensioen. U kunt kiezen voor:

  • Eerst meer pensioen, daarna minder
    U kunt de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen ontvangen en daarna minder. Het lagere bedrag is altijd 75% van het hoge bedrag. Lees meer
  • Pensioen voor uw partner inruilen voor meer pensioen voor uzelf
    U kunt het pensioen voor uw partner helemaal of voor een deel omzetten in pensioen voor u zelf. U krijgt dan zelf meer pensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner van ons fonds geen of minder pensioen. Lees meer
  • Pensioen voor uzelf inruilen voor meer pensioen voor uw partner
    U kunt ook pensioen voor uzelf inruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager en uw partner krijgt dan meer pensioen als u overlijdt. Lees meer
Vragen

Pensionering brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heeft u algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.

Wilt u de eerste jaren na uw pensioendatum een hoger pensioen ontvangen?


Bijvoorbeeld omdat uw AOW-pensioen later ingaat? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt zelf kiezen hoe lang deze periode is:

• Een vaste periode van 5 jaar of van 10 jaar.
• Tot de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
• Een combinatie van de bovenstaande opties. U ontvangt dan tot AOW-leeftijd een hoger pensioen. Vanaf  AOW-leeftijd wordt het dan minder, maar nog steeds verhoogd tot de gekozen periode van 5 of 10 jaar.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?
Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u 6 maanden voordat u met pensioen gaat van ons ontvangt.

Wat kunt u doen?
Ga naar MijnPensioen en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?
Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner?


Dan kan het interessant zijn om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen maken als u met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen
Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u iets overkomt.

Wat moet u doen?
Ga naar MijnPensioen en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?
Ga naar MijnPensioen en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft?


Het pensioen voor uw partner is voor 50% een verzekering. Het verzekerde deel van dit pensioen vervalt als u uit dienst gaat. De andere 50% blijft voor uw partner staan. Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. U kunt deze keuze maken als u uit dienst gaat en als u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen
Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen wanneer u overlijdt. Het inruilen van ouderdomspensioen mag niet leiden tot een ouderdomspensioen dat lager is dan de afkoopgrens.

Wat moet u doen?
Ga naar MijnPensioen en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid nadat u uit dienst bent getreden? Dan dient u zelf contact met ons op te nemen.

Wat kunt u doen?
Ga naar MijnPensioen en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.