Samenwonen

Als u gaat samenwonen kan uw partner partnerpensioen krijgen na uw overlijden.  Er gelden wel bepaalde voorwaarden:

 • U bent nog niet met pensioen.
 • U en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners.
 • U en uw partner wonen meer dan 6 maanden op hetzelfde adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven.
 • U en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn.
 • In het samenlevingscontract is opgenomen dat uw partner als begunstigde van het partnerpensioen wordt aangewezen.

 

Wat moet u doen?

 1. Uw partner aanmelden
  Via de knop hieronder kunt u uw partner aanmelden. 

 2. Kopie meesturen
  Voeg een kopie van uw samenlevingscontract als bijlage toe bij de aanmelding.

 3. Is alles geregeld, dan ziet u het pensioen voor uw partner straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Partner aanmelden