Samenwonen

Gefeliciteerd! U gaat samenwonen. Een moment om even stil te staan bij uw pensioen. 

Belangrijk om te weten 

Als u gaat samenwonen kan uw partner partnerpensioen krijgen na uw overlijden. Er gelden wel bepaalde voorwaarden:

 • U bent nog niet met pensioen.
 • U en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners.
 • U en uw partner wonen meer dan 6 maanden op hetzelfde adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven.
 • U en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn.
 • In het samenlevingscontract is opgenomen dat uw partner als begunstigde van het partnerpensioen wordt aangewezen.

Wat moet u doen?

 1. Uw partner aanmelden
  Hier kunt u uw partner aanmelden. 

 2. Kopie meesturen
  Voeg een kopie van uw samenlevingscontract als bijlage toe bij de aanmelding.

 3. Is alles geregeld, dan ziet u het pensioenbedrag voor uw partner straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Dit overzicht sturen wij u jaarlijks. In uw online pensioenomgeving Mijn Pensioen vindt u het overzicht.