Nieuw in dienst

U gaat bij ons pensioen opbouwen. Welkom!

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in onze bedrijfstak hebben een pensioenregeling afgesproken. Ons fonds voert de pensioenregeling uit.

 

Dit is er voor u geregeld

 • u hebt recht op een ouderdomspensioen
 • u hebt recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
 • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen en mogelijk op Anw-pensioen van ons fonds
 • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een samenvatting van de pensioenregeling.

Daarnaast krijgt u toegang tot uw persoonlijke pensioenpagina Mijn Pensioen. In Mijn Pensioen ziet uw eigen pensioenbedragen en documenten. Hier vindt u ook de Pensioenplanner.

Wat moet u doen?

 1. U bouwt vanzelf pensioen op
  Uw werkgever meldt u aan en gaat pensioenpremie betalen. Uw werkgever houdt een deel van de pensioenpremie elke maand in op uw salaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook.

 2. Woont u samen of woont u in het buitenland?
  Meldt u uw partner dan zelf aan bij ons pensioenfonds. Als u in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hoeft dat niet. Wij ontvangen dan automatisch de informatie over uw partner via de gemeente.

 3. Hebt u al ergens anders pensioen opgebouwd?
  U kunt pensioen van uw vorige pensioenfonds meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. Vult u hiervoor het formulier Waardeoverdracht in.

Vragen?

Pensioen brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heeft u algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.