Gepubliceerd op 18 december 2023

Dekkingsgraad is in november 105,2%

Onze actuele dekkingsgraad is in november gedaald van 107,2% naar 105,2%. We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Het is een momentopname van de financiële situatie van het fonds. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.


De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De financiële ontwikkeling over het afgelopen jaar is daarin terug te zien. De beleidsdekkingsgraad ging in november omhoog naar 103,9% (oktober: 103,4%).

Waardoor daalde de dekkingsgraad?

In november daalde de rente. Onze beleggingen werden meer waard, maar niet genoeg om dit op te vangen. Daarom ging de dekkingsgraad iets omlaag. 

Hier vindt u meer informatie over onze financiële situatie.