Gepubliceerd op 24 december 2022

Kerncijfers 2023 zijn bekend

Op deze pagina vindt u de relevante bedragen en percentages die per 1 januari 2023 gelden voor onze pensioenregeling. U ziet hier ook een overzicht van onze kerncijfers, afkomstig uit ons jaarverslag. Met behulp van deze cijfers krijgt u snel een beeld van ons pensioenfonds. het volledige jaarverslag leest u hier

 

Bedragen en percentages per 1 januari 2023
Toetredingsleeftijd 21 jaar
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Franchise € 13.701
Premie basisregeling (% van de pensioengrondslag) 28,3%
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,6%
Opbouwpercentage partnerpensioen 0,56%*
Max. pensioengevend jaarsalaris 128.810
Premieverdeling werkgever 60%, werknemer 40%
Afkoopgrens kleine pensioenen (2023) € 594,89**
   

 

* Het partnerpensioen is 70% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2022 is 50% van het partnerpensioen op opbouwbasis en de andere 50% is via een verzekering gedekt (op risicobasis).

** Dit is het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch wordt overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar als u uit dienst gaat en ergens anders pensioen gaat opbouwen.

 

 

Meer bedragen en percentages vindt u in het document Belangrijke cijfers 2023

Kerncijfers uit het jaarverslag 2021