Gepubliceerd op 01 januari 2024

Kerncijfers 2024 zijn bekend

Op deze pagina vindt u de relevante bedragen en percentages die per 1 januari 2024 gelden voor onze pensioenregeling. 

Bedragen en percentages per 1 januari 2024
Toetredingsleeftijd 18 jaar
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Franchise € 14.960
Premie basisregeling (% van de pensioengrondslag) 28,3%
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,6%
Opbouwpercentage partnerpensioen 0,56%*
Max. pensioengevend jaarsalaris 137.800
Premieverdeling werkgever 60%, werknemer 40%
Afkoopgrens kleine pensioenen (2024) € 592,51**

* Het partnerpensioen is 70% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2022 is 50% van het partnerpensioen op opbouwbasis en de andere 50% is via een verzekering gedekt (op risicobasis).

** Dit is het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch wordt overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar als u uit dienst gaat en ergens anders pensioen gaat opbouwen.

 

Meer bedragen en percentages vindt u in het document Belangrijke cijfers 2024