Gepubliceerd op 30 mei 2023

Ons herstelplan is goedgekeurd

Onze dekkingsgraad ligt al langer dan wettelijk toegestaan onder het vereiste niveau. Daarom hebben wij een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. De toezichthouder heeft het herstelplan goedgekeurd. Dat betekent dat we nu zeker weten dat we uw pensioen in 2023 niet hoeven te verlagen.

In ons herstelplan geven we aan hoe ons fonds binnen 12 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 117,5% heeft. Normaal gesproken krijgt een fonds 10 jaar de tijd voor financieel herstel. Doordat ons fonds net als vorig jaar gebruik gemaakt heeft van de overgangsregeling hebben we 2 jaar extra de tijd. Volgens het herstelplan halen we het om binnen 12 jaar financieel te herstellen. Dat betekent dat we de pensioenen in 2023 niet hoeven te verlagen. Een verhoging zit er voorlopig helaas niet in.

Als we de pensioenen hadden verlaagd, dan was de dekkingsgraad van ons fonds direct verbeterd. Financieel herstel zou dan sneller gekund hebben. Het bestuur heeft de mogelijkheden zorgvuldig afgewogen. Omdat fonds veel jonge deelnemers heeft, stijgt de dekkingsgraad niet veel als we de pensioenen verlagen. Dat woog niet op tegen de enorme effecten die pensioenverlaging voor u heeft, zo oordeelde het bestuur. Bovendien komt er een nieuw pensioenstelsel aan en dan veranderen de regels voor verhogen en verlagen van pensioenen. Daarom besloot het bestuur gebruik te maken van de overgangsregeling. Dat is voor alle betrokkenen het beste.