Gepubliceerd op 08 september 2023

Tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen van toepassing

Pensioenfondsen zitten in een overgangsfase tussen het huidige pensioenstelsel en het nieuwe. In die periode mogen fondsen van de overheid gebruik maken van andere regels voor verhogen en verlagen van pensioen. Ons fonds heeft besloten om van deze soepelere regels gebruik te maken. De kans dat de pensioenen eind 2023 moeten worden verlaagd is daardoor kleiner. Dit besluit past bij het beleid van de afgelopen jaren om pensioenverlaging daar waar mogelijk te voorkomen. Tot aan 2026 toetst het fonds ieder jaar de effecten van dit besluit.

Voorwaarde hiervoor is dat het pensioenfonds een overbruggingsplan indient bij de toezichthouder (De Nederlandsche Bank). Dit plan is 31 augustus ingediend. In dit plan wordt de financiële situatie van het pensioenfonds beschreven tijdens deze overgangsfase.