Gepubliceerd op 11 december 2023

Pensioenen worden niet verhoogd in 2024

Pensioenen per 1 januari 2024 gelijk
De pensioenen bij BPF Banden en Wielen blijven per 1 januari 2024 gelijk. Ze worden niet verhoogd met een toeslag. Voor de verhoging van de pensioenen kijkt BPF Banden en Wielen naar de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober 2022 tot oktober 2023. Deze kwam uit op -1,98%. Omdat de inflatie negatief is, gaan de pensioenen per 1 januari 2024 niet omhoog. Naast de inflatie speelt de financiële positie van het fonds een rol bij de vraag of de pensioenen verhoogd kunnen worden. De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe het fonds er financieel voor staan. Pensioenen mogen alleen worden verhoogd als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Eind oktober was deze 103,4%. Omdat de inflatie negatief is, heeft dit nu geen gevolgen.