Gepubliceerd op 17 mei 2024

Dekkingsgraad is in april 107,6%

Onze actuele dekkingsgraad is in april gestegen naar 107,6%. We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Het is een momentopname van de financiële situatie van het fonds. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De financiële ontwikkeling over het afgelopen jaar is daarin terug te zien. De beleidsdekkingsgraad ging in april omhoog naar 106,0%.

 

Waardoor steeg de dekkingsgraad?

In april steeg de rente, waardoor de dekkingsgraad omhoogging. Met onze beleggingen behaalden we dezelfde maand een tegenvallend rendement, waardoor de dekkingsgraad daalde. Dit effect was wat minder groot dan het effect van de stijging van de rente. Daarom ging de dekkingsgraad in totaal omhoog.

U leest hier meer over op de pagina Financiële situatie.