Gepubliceerd op 20 maart 2024

Dekkingsgraad is in februari 105,8%

Onze actuele dekkingsgraad is in februari gestegen naar 105,8%. We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Het is een momentopname van de financiële situatie van het fonds. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De financiële ontwikkeling over het afgelopen jaar is daarin terug te zien. De beleidsdekkingsgraad ging in februari omhoog naar 105,2%.

 

Waardoor steeg de dekkingsgraad?

In februari steeg de rente. Daardoor ging de dekkingsgraad omhoog. 

U leest hier  meer over op de pagina Financiële situatie.