Gepubliceerd op 16 april 2024

Dekkingsgraad is in maart 106,1%

Onze actuele dekkingsgraad is in maart gestegen naar 106,1%. We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Het is een momentopname van de financiële situatie van het fonds. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De financiële ontwikkeling over het afgelopen jaar is daarin terug te zien. De beleidsdekkingsgraad ging in maart omhoog naar 105,6%.

 

Waardoor steeg de dekkingsgraad?

In maart daalde de rente, waardoor de dekkingsgraad omlaagging. Met onze beleggingen behaalden we dezelfde maand een goed rendement, waardoor de dekkingsgraad steeg. Dit effect was wat groter, waardoor de dekkingsgraad in totaal iets omhoogging.

U leest hier  meer over op de pagina Financiële situatie.